• Wskazówki odnośnie akumulatorów

Pojazdy objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta, jednakże ważne jest zaznaczyć, że gwarancja nie obejmuje akumulatorów. Dlatego zalecamy szczególną troskę w przypadku akumulatorów. Wszystkie akumulatory dostarczane wraz z pojazdem są nowe i nieużywane. W trakcie przechowywania i transportu nie są one podłączane. Po odbiorze przesyłki i jej dokładnym sprawdzeniu przy udziale kuriera, zgodnie z instrukcją należy zmontować pojazd.

Akumulator jest dostarczany w naładowanym stanie, co umożliwia korzystanie z pojazdu do momentu, gdy jego pojemność zacznie spadać. Kiedy zauważymy spadek wydajności pojazdu, zaleca się podłączenie go do ładowania przez określony czas, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji, który zazwyczaj wynosi od 8 do 12 godzin. Podczas procesu ładowania, warto mieć na uwadze, że ładowarka może stawać się ciepła.

Głębokie rozładowanie i ładowanie akumulatora

Głębokie rozładowanie akumulatora: Większość producentów określa limit głębokiego rozładowania na poziomie 10.5V, przy czym krytyczny poziom, który może spowodować trwałe uszkodzenia akumulatora żelowego lub AGM, wynosi 9.5V. Ważne jest zrozumienie, że głębokie rozładowanie nie oznacza wyładowania akumulatora do 0V, ponieważ taki proces może prowadzić do jego uszkodzenia. Zaleca się nie schodzić poniżej dolnego napięcia 10.5V, a jeszcze lepszą praktyką jest nie dopuszczać do rozładowania akumulatora poniżej 11V.

Ładowanie akumulatora po rozładowaniu: Należy to zrobić możliwie jak najszybciej, bez względu na to, jak głęboko został on rozładowany, czy to do poziomu 12V, 11V, czy nawet 9.5V. Akumulator pozostawiony w stanie rozładowania przez dłuższy okres, przekraczający 1-2 dni, będzie podatny na proces zasiarczenia, co skutkuje utratą jego nominalnej pojemności. To zjawisko szczególnie dotyczy przechowywania akumulatora przez okres zimowy. Nawet w ciepłym garażu, akumulator pozostawiony na zimę przy poziomie naładowania 11-12V może ulec całkowitemu zasiarczeniu i utracie ponad 80% swojej pojemności. Dlatego warto regularnie doładowywać akumulator podczas jego przechowywania, zalecane jest co miesiąc, a co najmniej raz na 3 miesiące.

Wskazówki dotyczące właściwej konserwacji akumulatora w pigułce:

  1. Unikaj rozładowywania akumulatora do absolutnego minimum, gdzie wszystkie jego funkcje przestają działać. To głębokie rozładowanie poważnie uszkadza akumulator, skracając jego żywotność. Każde takie rozładowanie skutkuje coraz krótszym czasem działania pojazdu na jednym ładowaniu, a w efekcie może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia akumulatora. Dlatego zaleca się unikanie wielokrotnego rozładowywania akumulatora do jego limitu.

  2. Aby naładować akumulator, korzystaj z ładowarki dołączonej do zestawu, a czas ładowania dostosuj do wytycznych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu, który zazwyczaj wynosi od 8 do 12 godzin.

  3. Nigdy nie przekraczaj czasu ładowania, który jest określony w instrukcji. Przesadne ładowanie może prowadzić do uszkodzenia akumulatora.

  4. Jeśli pojazd nie będzie używany przez dłuższy okres, zaleca się odłączenie akumulatora od pojazdu.

  5. Nawet jeśli pojazd będzie nieużywany przez długi czas, naładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu, aby utrzymać go w dobrej kondycji.

  6. Bądź ostrożny, aby akumulator nie uległ zalaniu, szczególnie podczas opadów deszczu.

  7. Nie pozostawiaj nieużywanego pojazdu na mocno nasłonecznionym miejscu, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania akumulatora.